Ervaringen

Stress coach, burn-out coach, life coach.

Ervaringen

Hieronder staan ervaringen van klanten over onderwerpen waar zij mee worstelden en wat coaching door mij hen gebracht heeft.

Wie zijn mijn klanten?

Mijn klanten komen uit verschillende werkgebieden, hebben verschillende werk- en denkniveau's en hebben verschillende achtergronden. Ze komen uit alle lagen van de bevolking en uit verschillende culturen. 

Zij zijn werkzaam in de gezondheidszorg, financiële wereld, onderwijs, gemeentelijke instellingen, wetenschap, of zijn ondernemer / onderneemster. Vaak zijn zij hoogsensitief (gevoelige zintuigen) en/of hooggevoelig (gevoelig voor energie).

De overeenkomst is, is dat zij in meer of mindere mate (werk)stress ervaren, veroorzaakt door verschillende omstandigheden. Kortom, er is een probleem waar zij niet één-twee-drie een werkende oplossing voor hebben en hun naaste omgeving vaak ook niet. Soms is die omgeving ook deel van het probleem en dan is het zeker lastig om tot een oplossing te komen. Op dat moment nemen ze contact met mij op.

Herken je dit?

Neem gerust contact met mij op.

Uit privacyoverwegingen vermeld ik nooit de werkelijke namen van mijn cliënten, tenzij zij aangeven daar geen moeite mee te hebben. De gefingeerde namen zijn aangegeven met een *asterisk.

 


Grenzen en talenten ontdekken

Ik vond het moeilijk om mijn grenzen aan te geven en verder wist ik eigenlijk niet wat mijn (werk) talenten waren. Ik had er geen vertrouwen in dat ik gezien mijn leeftijd (58) weer een andere baan kon vinden. Ik had daar heel veel stress van.

Door Madjori’s coaching ben ik zelfbewuster geworden. Durf voor mijn mening uit te komen. Madjori heeft mij door een moeilijke periode geholpen en het is mij gelukt een nieuwe baan te vinden. Ik durf weer naar mijn gevoel te luisteren en er rekening mee te houden. Ik merk dat Madjori mijn problemen goed kan doorvoelen. Daardoor kan ik tot een kern komen die dieper ligt dan ik had gedacht.

Suzanne* – Management Assistent


Energie in het rood

Ik had zo’n periode in mijn leven waarin alles tegelijk lijkt mis te gaan, zowel privé als in mijn werk ging het fout en daardoor had ik absoluut geen energie meer. Ik zat “zwaar in het rood” en was echt bijna leeg.

Op dat moment kwam Madjori in mijn leven als reddende engel. Zij heeft me geholpen mijn energie weer enigszins op peil te brengen en heeft me wat handige tools gegeven waardoor ik me niet ziek hoefde te melden terwijl ik op het punt stond dat te doen.

Dankzij die tools kon ik mezelf overeind houden en de problemen op mijn werk aanpakken. Na de het traject met haar kon ik vervolgens de privéproblemen één voor één aanpakken.

Sophie* – docent en studiebegeleider


“Ik worstelde en kwam boven”

Mijn opgekropte, veel te lang opgestapelde pijn, niet of nauwelijks uitgesproken boosheid, maakte me bij tijd en wijle tot een hoge druk pan, die bijna ontplofte. Of inderdaad ontplofte. Wat voor sommige mensen niet te pruimen was. En bij mezelf mijn hart buitensporig veel overuren deden draaien.

Ik had er last van en het gevoel benam me vaak de adem. Ik wist dat het anders moest. Dat ik het anders wilde, maar hoe krijgt een mens grip op dat wat zo hard op je af komt. Je ziel zo diep raakt, dat je bij tijd en wijle bijna stikt.

Ik kwam er langzaam uit door de jassen die je me hielp uittrekken. Ik had daarbij het gevoel, dat ik er bijkans niets zelf voor hoefde te doen. Alleen maar ervaren en toe laten. En toch was het uitgedaan….die specifieke jas.

Door de tools en affirmaties die je me aanreikte en waarmee ik aan de slag ging, kreeg ik steeds meer grip op wat er zich aandiende aan niet gelijk welkome emoties.

Ik heb door jou manier van aanraken wat ANDERS zou kunnen, inmiddels geleerd sneller op de rem te trappen en ho te zeggen. Ook tegen mijn eigen gedachtes, die gelukkig steevast, als er in een stuk van het proces te veel druk ontstond, met humor doorspekt naar boven dreven. Ik worstelde en kwam boven.

Zorgvuldige aftasting is het woord wat me nu te binnen schiet. Dat doe jij. Direct, maar nooit belerend.

Banjak terimah Kasih voor al de kleurrijke, mooie uren bij jou doorgebracht. En me een heel stuk wijzer, vrijer, bedachtzamer, behoedzamer hebben gemaakt.  Blessed be.

Carla – Intern Begeleider (IB-er)


“Ik was geestelijk en lichamelijk uitgeput”

Door omstandigheden was ik geestelijk en lichamelijk uitgeput. Het was een verwarrende periode. Door Madjori’s begeleiding heb ik ontdekt, dat ik de tijd mag nemen voor mijzelf. Dat beslissingen niet NU genomen hoeven te worden. Ik heb ontdekt dat ik kan vertrouwen op mijn intuïtie.

Madjori is empathisch, open , heeft humor, deskundig, ziet het helder, heeft de juiste toon, stelt goede, meestal de juiste vragen; vrolijk, wijs maar niet té adviserend.

Ria* – Docent


“Ik heb geleerd mijn grenzen beter te bewaken.”

Ik wilde vanuit eigen kracht, deskundigheid, ervaring weerbaarder worden en me steviger te manifesteren. Energie en werkplezier weer terugkrijgen. Weer meer in mogelijkheden denken. Grenzen neerzetten.

Ik weet mijn grenzen beter te bewaken. Ik weet beter hoe ik overkom bij anderen en ik zoek meer de rust, ook in mijzelf. Madjori is begaan en kundig op velerlei terreinen. Nam de rust.

Sylvia* – Beleidsmedewerker


Groeien in leidinggeven

Ik voelde me onzeker in mijn leidinggeven. Ik vroeg me af of ik de juiste dingen deed en of ik ze wel goed deed en hoe ik mijzelf kon verbeteren. Daar piekerde ik over. Tijdens de coaching leerde Madjori mij verschillende tools en technieken die ik als leidinggevende kon inzetten. Daar heb ik nu nog profijt van.

Ik heb geleerd mijn grenzen te bewaken, om mij op de juiste manier voor te bereiden en de tijd te vragen om dingen uit te zoeken. Madjori was een fijne begeleidster ze voelde me goed aan en wist precies waar de “pijnplek” zat.

Ivette* – Leidinggevende


“Verlies, rouw, werkdruk en reorganisaties”

Er zijn de afgelopen jaren veel zaken gepasseerd die me het nodige gekost hebben, zoals verlies, rouw, werkdruk en reorganisaties. Daarbij ben ik mijn eigen grenzen kwijtgeraakt. Ik wilde leren hoe ik gezonde grenzen stel voor mijzelf, gebaseerd op gezonde eigenwaarde. Verder wilde ik ondersteuning bij het loslaten van het oude en het aangaan van een nieuw leven.

Door Madjori’s begeleiding heb ik geleerd om beter te bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt, bijvoorbeeld bij de werkgever of bij mijzelf. Ik heb geleerd bepaalde zaken beter bij de werkgever te laten liggen die ik eerder als persoonlijke belasting ervoer. Ik kan eerder mijn eigen ruimte bewonen en ik heb een basis van eigenwaarde ontdekt.

Madjori heeft een prachtige combinatie van sensitiviteit/ responsiviteit en praktische doelgerichtheid.

Simone* – Docent


“Ik heb leren omgaan met mijn onzekerheid en angsten.”

Ik wilde graag mijn onzekerheid en angsten terugdringen. Als ik dacht dat ik iets niet kon, maakte ik mijzelf gewoon een beetje gek. Collega’s merkten op, dat ik alles van mijzelf moest. Verder veranderde mijn functie en ik worstelde met de invulling daarvan. Ik wilde graag wat assertiever, maar niet agressiever zijn. Via via had ik gehoord dat Madjori goed was.

Dankzij haar coaching heb ik o.a. geleerd om meer direct te communiceren. Madjori had daar een handige methode voor. Verder heb ik geleerd om de verantwoordelijkheid daar te laten waar die hoort. Ik hoef niet meteen alles te regelen en op te pakken. Inmiddels ben ik op een goede manier meer zichtbaar.

Bernadette* – Hr medewerker


“Ik zat er behoorlijk doorheen.”

Door de coaching luister ik nu veel meer naar mijn eigen gevoel in plaats van iedereen alleen maar te pleasen en mijn eigen gevoel opzij te zetten. Ik let beter op wie er voor mij belangrijk zijn en ik dus aandacht wil geven en waar ik de grens trek. Ik maak ook op werkgebied bewustere keuzes; ik zat er behoorlijk doorheen. Madjori heeft mij geleerd dat in mijn geval 20% minder inzet ook voldoende is. Dit heeft mij veel rust gegeven. Ik bedenk nu veel duidelijker wat actie behoeft in plaats van 20 projecten tegelijkertijd in mijn eentje in de lucht te houden.

Tijdens de coaching ervaarde ik vertrouwen, lol, veel kennis van allerlei zaken. Ik durfde echt mezelf te zijn bij Madjori en me kwetsbaar op te stellen. De verschillende technieken die Madjori gebruikt en toepast zijn zeer effectief! Ik ben erg blij dat Madjori mijn coach was!

Anneke* – projectleider


Gestrest op het werk

Op mijn werk raakte ik regelmatig in paniek en bevroor zodra ik het idee had dat ik iets niet kon of dat ik dacht dat het teveel was. Ik controleerde alles honderd keer en daardoor was ik traag. Ik piekerde daar veel over. Ik heb daarover met m’n chef gesproken en die raadde mij coaching aan.

De coaching heeft zeker resultaten opgeleverd. Het heeft mij zeker geholpen op de werkvloer. Ik heb de afgelopen periode meer zelfvertrouwen wat het werk betreft. Ik raak veel minder in een paniektoestand, zodra het druk wordt op de werkvloer. Ik ben blij dat ik de coaching heb gevolgd. Madjori kan goed luisteren naar wat je te vertellen hebt en weet snel waar het probleem zit.

Soesja* – administratief medewerker


Verbeterde communicatie op de werkvloer

Van mijn leidinggevende begreep ik, dat sommige collega’s last hadden van mijn manier van communiceren en adviseerde coaching.

Ik heb meer kennis en inzicht verworven betreffende de effecten van mijn manier van directe communicatie, waardoor ik me nu wat terughoudender jegens mijn collega’s opstel of zal opstellen om blokkades of wrijving te vermijden. Door het traject en de begeleiding ben ik nu in staat om duidelijkere afspraken te maken omtrent de wijze van communicatie binnen de groep of afdeling.

Joris* – Docent


“Ik voelde me uitgeput en uitgewrongen”

Er was heel veel gebeurd zowel privé als op het werk. Ik voelde me uitgeput en uitgewrongen. Ik moest op zoek naar een andere baan en wist ook wel dat ik met deze energie en uitstraling geen voorbeeld van een energieke gemotiveerde medewerker meer was. Ik wilde niet meer uitvallen en mijn vitaliteit hervinden. Door al het gebeurde wist ik niet meer wat m’n grenzen waren en durfde ik geen initiatieven te nemen. Kortom, ik voelde me vreselijk.

Door deze begeleiding heb ik een begin gemaakt om mijn mentale weerbaarheid te verbeteren. Ik ben mij nu bewust waarom ik bepaalde keuzes maak. Ik snap nu hoe het zo gekomen is en hoe ik niet meer in die valkuilen stap. Ik weet nu wat m’n grenzen zijn en hoe ik daar op mijn manier voor op kan komen. Inmiddels heb ik een andere baan die beter bij mij past.

Kernwoorden voor Madjori’s stijl van begeleiden: professioneel, betrokken, ongedwongen en inlevingsvermogen. Niet alleen gericht op de inhoud maar ook op menselijke relatie.

Janna* – Auditor


“Ik had geen vertrouwen in het vinden van een andere baan”

Door een reorganisatie zou ik mijn baan kwijtraken. Gezien mijn leeftijd (midden veertig) had ik geen vertrouwen in het vinden van een andere baan. Ik was ervan overtuigd dat ik geen kans maakte op de arbeidsmarkt. Bovendien wist ik niet zo goed wat m’n talenten waren.

Door het doen van de opdrachten is het voor mij nu duidelijker wat mijn sterke punten zijn en hoe ik me kan profileren, het vertrouwen is een stuk groter nu. Vooral het samen bijwerken van mijn Linkedin profiel en CV zijn goed gelukt. Goede uitleg van hoe ik vaak verkeerd over mezelf denk, ik ben nu een stuk positiever geworden.

Binnen twee weken na mijn vertrek had ik een andere bij mij passende baan. Dankzij het voorwerk dat ik met Madjori heb gedaan, wist ik dat ik bij deze baan paste en kon ik snel reageren.

Ivar* – IT medewerker


“Ik stel duidelijker grenzen.”

Ik heb te lang op een werkplek gezeten waar ik zelf niet meer wil zijn. Toen ontstond er een vervelende werksituatie waar ik heel boos over was, maar waar ik niets aan heb gedaan. Ik ben gaan binnenvetten. Ondertussen was ik ontzettend boos. Ik wilde mijn boosheid kwijt en leren om goed voor mezelf op te komen in plaats van afhankelijk te zijn van een ander.

Ik heb geleerd om het persoonlijke van het zakelijke te scheiden. Madjori heeft mij een methode geleerd hoe ik mij goed kan voor te bereiden op gesprekken. Ik stap een zakelijk gesprek nu beter in en kom eruit met mijn eigen doelstellingen. Ik stel duidelijker grenzen.

Madjori creëert een situatie waarin je kwetsbaar durft te zijn. Daardoor kom je snel en gemakkelijk bij de kern van zaken. Madjori biedt veiligheid en warmte.

Mieke* – Coördinator


Overbelast door de emoties van anderen – hooggevoeligheid

Door de coaching heb ik ontdekt, dat ik hooggevoelig ben. Ik kon mij niet meer afsluiten van de emoties van anderen. Ik nam mijn werk gevoelsmatig mee naar huis en kon dan niet meer slapen omdat ik lag te piekeren. Opmerkingen van collega’s raakten mij diep en kon ik niet meer van mij afzetten. Mijn werk begon er onder te lijden. Er kwam weinig meer uit m’n handen. Ik was constant aan het pleasen, de mening van anderen vond ik belangrijker dan die van mijzelf. Ik herkende mijzelf niet meer.

Ik heb geleerd om mij beter af te sluiten voor de emoties van anderen. Madjori weet precies waar het probleem zit, benoemt dit en geeft daadwerkelijk werkende manieren om hier mee om te gaan. Inmiddels kan ik goed omgaan met mijn hooggevoeligheid. Ik vind mijn werk weer erg leuk en ik heb geen klachten meer.

Mary* – HR adviseur


“Ik had heel weinig zelfvertrouwen”

Ik had heel weinig zelfvertrouwen en kon niet goed voor mijzelf opkomen. Door alles wat er op het werk en privé gebeurd was, was ik erg verdrietig en had een laag energiepeil. Dat helpt niet als je een andere baan moet zoeken.

Door de begeleiding heb ik mijn leidinggevende durven aanspreken over iets wat ik niet leuk vond. Ik heb technieken geleerd die ik ook in de toekomst kan gebruiken bij situaties die ik niet leuk vind/vond.

Madjori bleef vertrouwen hebben in mij ook als ik dat op dat moment de sessie niet zag zitten. Ze is hartelijk, kan goed mensen aanvoelen en boezemt vertrouwen in.

Zuzanna* – Informatiemedewerker


“Ik durfde geen nee te zeggen”

Alles wat anderen niet wilden doen kwam op mijn bord terecht. Ik durfde geen nee te zeggen en ik was anderen continue aan het pleasen. Ik werd er doodmoe van. Ik wilde leren om beter voor mijzelf op te komen. Ik was het zat.

Madjori heeft me een methode geleerd om directer in m’n communicatie te zijn. Nu weet ik, dat ik niet altijd direct zaken hoef op te pakken als het eigenlijk bij een ander hoort. En dat ik meer zichtbaar mag zijn. Dit heb ik geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, opdrachten en verschillende methoden.

Minneke* – HR medewerker


Grenzen weten en bewaken

De communicatie met leidinggevende is naar een beter plan gekomen. Ik kan mijn grenzen beter bewaken. Ik kan beter mijn tijd en die van de ander bewaken. Madjori is iemand die zeer intuïtief te werk gaat en dat vind ik zeer prettig. Zij voelt de coachee erg goed aan en kan meedenken in diens gedachtengang. Ze is erg spontaan en geeft vertrouwen, is inlevend/invoelend maar weet goed de realiteit er steeds bij te halen. Ze kan je in je kracht zetten door je vertrouwen te geven. Dit doet ze op een heel rustige manier maar ook met veel humor. Dat maakt het licht.

Frederieke* – Afdelingsmanager


“Ik was burnout”

Ik was burnout alleen had ik zelf niet in de gaten dat ik het was en hoe erg het was. Mijn energiepeil was laag en ik was continue vermoeid. Uiteindelijk heb ik zo’n 16 sessies gehad.

Een concreet resultaat van de sessies is dat ik meer stilsta bij de spanning die bepaalde zaken mij opleveren. Ik voel wanneer ik me zelf overvraag op het gebied van het leveren van bepaalde inspanningen en ik voel ook beter welke zaken spanning bij mij oproepen.

Door middel van de aangereikte ontspannings- en ademhalingsoefeningen lukt het me om spanningsvolle situaties beter te hanteren. De visualisaties die ik heb gedaan blijven ‘ aanwezig’. Ook dit kan ik inzetten als de situatie daar om vraagt. Het is een manier situaties anders te ervaren. Door de gesprekken die afwisselend met een oefening plaatsvonden kwam ik tevens tot inzichten die mij verder hielpen.  Het vertrouwen dat Madjori bij mij oproept zorgt er voor dat ik me helemaal kan overgeven bij de oefeningen waardoor de impact sterk wordt vergroot.

Mia* – Docent


Jassentechniek – overbelasting

Ik had de laatste jaren erg veel “gedoe” gehad op mijn werk waar veel negatieve energie in was gaan zitten. Verder had ik in de familie veel ziektes en overlijden. Mijn kinderen waren aan het puberen. Kortom, ik was aan het overleven in plaats van leven.

Na de eerste sessie kreeg ik het heel koud, maar ik voelde mij licht en bevrijd van de last. De tweede sessie gaf rust, vreugde en ik voelde mij als herboren. Ik kreeg weer energie en kracht. De Jassentechniek is een fantastische manier om van je ballast af te komen.
De sessies zijn nu een paar maanden geleden, maar ik voel me nog steeds fantastisch! Vanuit mijn beroep (wetenschap) is dit niet te verklaren, maar het werkt wel! Madjori beveel ik nu overal aan.

Eliza* –  Arts


Jassentechniek – Burn-out

Al voor de tweede keer binnen twee jaar liep ik tegen burn-out klachten aan. Mijn energie niveau en zelfvertrouwen stonden op een ongekend laag pitje en ik voelde me niet in staat om weer te gaan werken. Totdat ik de jassentechniek tegen ben gekomen.
Ik zit nu een stuk beter in mijn vel, heb veel meer energie en vooral weer het zelfvertrouwen om de volgende stappen te zetten wat mijn carrière betreft. Ik voel me ook lichter en optimistischer dan sinds lange tijd. Waar ik mij vooral over verbaas is hoe de interactie met sommige familieleden verbeterd is door de jassentechniek. De jassentechniek combineert trouwens ook goed met mijn coaching traject en mindfulness training.
Inmiddels ben ik nog een paar keer ‘op herhaling’ gegaan, omdat ik wilde werken aan wat onopgeloste zaken. Ook deze zijn opgelost. Madjori heb ik inmiddels van harte aanbevolen bij vrienden en bekenden.

Sanne* –  Directie Secretaris


Jassentechniek – Slapeloosheid en vermoeidheid

Ik sliep heel slecht. Eigenlijk alleen nog met slaappillen goed. Inmiddels slaap ik bijna elke nacht zonder pil en veel beter. Ik vind dat een prachtig resultaat van de therapie.
Behandeling op afstand: Je hebt vandaag via mij ook mijn (chronisch zieke) zoon behandeld. Met als doel een betere energie balans. Wat heel grappig is, is dat hij vanaf vrijdag voornamelijk op de bank heeft gelegen en nu zingend onder de douche staat… Ik ben benieuwd wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Hopelijk kan hij morgen weer naar school.

Na maanden moe te zijn geweest (door slecht slapen en veel werken) vind ik m’n energie weer terug en borrelen m’n hersenen weer van inspiratie.

Ik had nog nooit van de Jassentherapie gehoord, en kon me er ook niet zo veel bij voorstellen. Toch ben ik blij dat ik het gedaan heb. Heel erg bedankt,

Nancy Koornwinder – onderneemster, Haarlem


Jassentechniek – Negatieve  gevoelens, neerslachtigheid, oude wrok, een “vol” druk hoofd

Ik wilde alles krampachtig onder controle houden. Dit was waar ik last van had.
Hoe is het nu? Ik heb nu lucht in mijn hoofd een relaxtere ‘laissez faire’ houding, wrok weg. Dit voelt gewoon stukken beter.

Amy* – HR Professional


Jassentechniek – Slapeloosheid

Ik ben al enige jaren depressief. Mijn ziekte kent ups and downs, maar door therapie en medicijngebruik krijg ik meer grip. Ik sliep al jaren slecht. Verder liet ik tijdenlang mijn cello ongebruikt in een hoekje staan.
Effecten: De 1e sessie jassentechniek vond ’s avonds plaats. Meteen na de sessie werd ik heel slaperig en ben naar bed gegaan.
Hoe is het nu? Sinds de sessie slaap ik iedere nacht als een marmot. En als ik al eens wakker wordt val ik toch weer in slaap. Dat is voor mij heel bijzonder! Ik was vergeten hoe lekker dat was. Twee weken na de sessie hoorde ik mijzelf opeens neuriën. De dag erna liep ik te fluiten. Toen begon ik zachtjes te zingen. Dat deed ik heel vroeger ook, maar heb dat in geen jaren meer gedaan. Ik merk dat ik elke dag loop te neuriën of te zingen. Het zingt weer in mij. En ik speel weer elke dag cello. Ik kan niet anders zeggen dat ik heel blij ben dat ik het heb gedaan.

Laurien – Docent en coach


Jassentechniek – Verschillende klachten

“Madjori gebruikt conventionele en niet-conventionele technieken. In dat laatste geloof ik eigenlijk niet zo. Tot mijn verbijstering moet ik zeggen dat het werkt! Dezelfde avond sliep ik als een blok en dat is zo gebleven. Verder was de drukte in mijn hoofd weg. Verder had ik last van een frozen shoulder die ik nauwelijks goed kon bewegen en waar ik erg veel pijn van had. De dag erna kon ik zonder pijn mijn schouder bewegen! Ik snap niet hoe het werkt, maar het werkt! Ik ben nog niet klaar met mijn traject maar deze resultaten vind ik al geweldig.”

Suus* –  kapper


Integer

I’ve known Madjori from the Servant Leadership Programme we both attended. As a life and career coach, Madjori is very knowledgeable and knows exactly how to apply her knowledge. She is one of the most integer persons I’ve ever met, a quality that lets Madjori stand out from the crowd! I highly recommend Madjori

Perry van Beek – LinkedIn Expert, Bloemendaal


Laag energiepeil

Ik ben meerdere keren bij Madjori geweest voor zowel Jassentechniek als Voice Dialogue. Madjori heeft met deze technieken gezorgd dat ik weer beter in mijn eigen kracht kwam te staan en daardoor keuzes kon maken. Ook is mijn energie niveau dat al heel lang te laag was weer op het oude niveau is teruggekomen. Van nature ben ik wat sceptisch over non-conventionele technieken van coaching en begeleiding, maar de ervaring heeft geleerd dat deze technieken ook bij mij uitstekend werken.
Verder is Madjori in haar werk een prettige, rustige persoonlijkheid die haar klanten met veel warmte benaderd.

Marleen M. Jansen – HR Manager


Overspannen

Madjori begeleidt mijn re-integratie traject nadat ik wegens overspannenheid een tijdje niet kon werken. Door coaching gesprekken en voice-dialogue ben ik erachter gekomen waar de pijnpunten zitten, hoe ik mijn energiebalans kan herstellen en welke ambities wel of niet bij mij passen. Wat ik heel fijn vind aan Madjori is dat ik mij veilig bij haar voel en dat ik zelf kan bepalen waar ik op dit moment mee aan de slag wil.

Sannie* –  Personal Assistant

Reageren is niet mogelijk