Wordt dit vergoed?

Vergoedingsmogelijkheden coaching voor particulieren, zzp-ers en werkgevers

Hieronder wordt beschreven welke vergoedingsmogelijkheden er zijn voor particulieren, zzp-ers en werkgevers. Onderstaande opties zijn een indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vergoedingsmogelijkheden coaching voor particulieren

Je wilt coaching en je wilt graag weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget. Er zijn een aantal mogelijkheden die je kan onderzoeken.

Ben je in dienst?

Dan is dit goed om te weten: steeds meer bedrijven vergoeding coaching, omdat het vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop is. Het wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd. Denk jij dat dit bij jou bedrijf ook het geval is, onderzoek dan de volgende mogelijkheden.

1. Check je CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Dat is goed nieuws, want de kans is aanwezig dat in jouw CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. De CAO kan je meestal online vinden, of opvragen bij je leidinggevende, of HR manager. Meestal kan je – na overleg met je leidinggevende of werkgever – het aangegeven bedrag vrij besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

2. Vraag de mogelijkheden na bij je HR afdeling

Mocht je er in de CAO niet helemaal uitkomen, vraag dan bij de afdeling HR of P&O naar de mogelijkheden voor vergoeding. Human Resources (HR) of personeelszaken (P&O) beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget dat besteed kan worden aan onder andere coaching. 

3. Vraag de mogelijkheden na bij je leidinggevende of directeur

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling maar je leidinggevende of zelfs de directeur.

Maak in dit geval een afspraak met mij, zodat ik je kan helpen met het maken van een plan en het afgeven van een offerte, zodat je dat je kan voorleggen aan de leidinggevende of directeur.

Dit gesprek met mij is gratis.

4. Neem contact op met je zorgverzekeraar

Wanneer je langdurig ziek bent, bijvoorbeeld door werkgerelateerde burn-out, kan het lonen om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en daar na te vragen of zij kunnen bijdragen in een coachingsvergoeding.

De ervaring leert, dat er soms vergoedingsmogelijkheden zijn, waarbij de kosten worden gedeeld tussen je werkgever, de zorgverzekeraar en eventueel jijzelf voor het volgen van een burn-out coachingstraject.

5. Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig aftrekbaar van de belasting als het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als “studiekosten en scholingsuitgaven”.

De belasting hanteert het criterium, dat – wanneer je coaching inzet om beter of effectiever te presteren op je werk, of als je het inzet om een andere baan te vinden (of bij je huidige of andere werkgever) – jij coaching mag opvoeren als aftrekpost (check dit op de website van de belastingdienst onder “aftrekposten“).

De belangrijkste voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt geformuleerd (bron: belastingdienst 2017): 

  • U heeft geen recht op studiefinanciering.
  • De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstige) beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

Vergoedingsmogelijkheden coaching voor ZZP-ers

Bent je ZZP’er en zoek je mogelijkheden om coaching vergoed te krijgen, zodat coaching ook voor jou haalbaar is? Dan is er fiscaal gezien goed nieuws.

Het volgen van coaching en opleidingen die jouw functioneren als ondernemer verbeteren zijn volledig aftrekbaar van de belastingen onder Zakelijke kosten.

De belastingdienst formuleert dat in een toelichting als volgt (2017):

"Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteren wij de kosten als aftrekpost."

Vergoedingsmogelijkheden coaching voor werkgevers

1. Belastingaftrek voor werkgevers

Betaal je de coaching voor jouw medewerker? Dat is fiscaal erg aantrekkelijk! Coaching is volledig aftrekbaar van de belasting. Naast teruggave van de btw zijn de kosten van het coachings- of outplacementtraject volledig als bedrijfskosten op te voeren, zonder drempel of andere beperkingen.

2. Budget volgens CAO

In meerdere CAO’s is een opleidingsbudget vastgelegd dat ook kan worden ingezet voor coaching. Kijk in de CAO van jouw branche voor de hoogte van het budget.

3. Budget vanuit de branche vereniging

Meerdere brancheverenigingen bieden opleidings- of coachingsbudgetten aan voor leden. Kijk bij de informatie van jouw branchevereniging of dit voor jou ook het geval is.

4. Hogescholen

Ik ben aangesloten bij Coaching Nederland, een landelijk netwerk van op kwaliteit getoetste professionals. Coaching Nederland is zorgpartner van Livvit. Dit betekent, dat je via dit pakket jouw medewerkers gratis coaching kan aanbieden.

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk